Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ .ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ και ΑΓ. ΠΑΣΧΑ 2017

ADDRESS

OPENING HOURS

280 Holmes Road

Forrestfield WA 6058

Australia

Sundays 8am - 10.30am following by a free morning tea in the hall.

Please ring or email if you would like to visit outside of this time.

CONTACT

©2017 St John's Monastery